Вячеслав Заморский. Карантинная политология: от вируса или от кризиса?